KUP TUTAJ – sklep Magazynu SZUM

Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka (tom 2)
— Jakub Dąbrowski

Dyptyk książkowy Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku to pierwsze opracowanie, w którym w sposób kompleksowy poddano analizie problematykę ograniczania wolności ekspresji artystycznej w III RP.

Publikacja obejmuje dwa uzupełniające się ujęcia – prawne oraz historyczne (z uwzględnieniem politycznych i społecznych aspektów zjawiska).

W tomie drugim autor poddaje krytyce problematykę immunitetu artystów i sztuki, a następnie podejmuje próbę narratywizacji dziejów cenzury w sztuce polskiej w latach 1989–2010. Na podstawie zgromadzonego materiału faktograficznego wychwytuje charakterystyczne jakościowe i ilościowe aspekty badanego zjawiska. W opisy cenzorskich przypadków wplata analizy porównawcze, wskazuje precedensy, symboliczne przełomy, ciągi lub korelacje wydarzeń, podkreśla także ich implikacje prawne (uwzględniając ustalenia z tomu pierwszego). W szczegółowy sposób omówiona została sprawa Doroty Nieznalskiej. Narracji historycznej towarzyszy, oparta głównie na prasie codziennej, refleksja nad polskim dyskursem medialnym o sztuce współczesnej. Książkę zamyka spis wypadków cenzorskich.

Jakub Dąbrowski (ur. 1977), absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył staże w Tate Modern Gallery oraz Victoria & Albert Museum w Londynie. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego obronił dysertację doktorską pt. Swoboda wypowiedzi artystycznej w Polsce po 1989 roku. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureat nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa .

Spis treści

I. Immunitet artysty i sztuki – analiza krytyczna
   1.1. Źródła i rozwój problemu
   1.2. Typy obrony
   1.3. Między autonomią a społecznym zaangażowaniem
   1.4. Podsumowanie
   1.5. „Manifest” Żmijewskiego

II Z dziejów cenzury w sztuce polskiej po 1989 roku
   2.1. Wprowadzenie
   2.2. Okres przejściowy (1989 – 1992)
   2.3. Okres formowania (1993 – 1998)
   2.4. Okres eskalacji jakościowej – heroiczny (1999 – 2002)
   2.5. Okres eskalacji ilościowej (2003 – 2007)
   2.6. Okres stabilizacji (2007-2010)

III Sprawa Nieznalskiej
   3.1. Od medialnego skandalu do procesu
   3.2. Media o procesie
   3.3. Debata publiczna po wyroku skazującym
   3.4. Interpretacje „Pasji”
   3.5. Typy obrony w debacie medialnej
   3.6. Wokół procesu
   3.7. Na sali rozpraw
   3.8 Podsumowanie

Zakończenie

Format bloku—160 x 235 mm
Objętość—776 stron
Papier—Panta Attica 70 g/m²
Oprawa—miękka
ISBN—978–83–64986–04–8 (oba tomy), 978–83–64986–12–3 (tom 2)
Cena—oba tomy – 56 zł (w tym 5% VAT)

projekt
zespół wespół