O nas

Adres korespondencyjny:

Fundacja Kultura Miejsca
Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39
00-347 Warszawa

kontakt@fundacjakulturamiejsca.pl

Dane do faktur:

Fundacja Kultura Miejsca
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00–068 Warszawa
KRS: 0000456103
REGON 14 66 06 287
NIP 525-255-08-20

Idea

Fundacja Kultura Miejsca powstała w celu popularyzowania i rozpowszechniania badań nad sztuką współczesną. Interesuje nas przede wszystkim sztuka tworzona w Polsce, choć dalekie są nam narodowocentryczne ujęcia kultury. Wychodzimy natomiast z założenia, że sztukę determinuje szereg uwikłań pozaartystycznych (politycznych, geograficznych, społecznych, kulturowych itp.), które domagają się szczególnego przebadania. Mamy też świadomość, że narzędzia współczesnej historii sztuki powinny zostać odpowiednio zmodyfikowane do tych potrzeb. Wszystkie te wyzwania skupia według nas “kultura miejsca” – termin łączący doświadczenia, metodologię i dydaktykę właściwe historii sztuki, naukom społecznym, praktyce artystycznej i postawom zaangażowanym. “Kultura miejsca” to specjalizacja na nowym wydziale warszawskiej ASP, przy którym powstała fundacja.

Kluczowym elementem naszej działalności jest praktyka wydawnicza (rocznik naukowy, kwartalnik “SZUM”, książki) i projekty badawcze (np. Projekt Wybrzeże problematyzujący szeroko rozumiane otoczenie nowej siedziby wydziału przy Wybrzeżu Kościuszkowskim). Wspieramy też działania naukowe Wydziału (oprawa graficzna corocznych Konferencji Dłużewskich i publikacja tomów pokonferencyjnych).

Zarząd

dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof ASP
— Prezes Zarządu

Historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitował zaś w macierzystej uczelni. Zajmuje się sztuką współczesną. Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Organizator Muzeum ASP i jego pierwszy kierownik. Projektodawca Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną z unikatową specjalnością Kultura Miejsca i jego dziekan.
Organizator licznych sesji i seminariów, autor książek, członek rad naukowych i programowych.
W latach 1976-81 działacz podziemnego Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.
W III RP minister, poseł na Sejm I i III kadencji.  Z jego inicjatywy powołano stałą sejmową Komisję d/s Kontroli Państwowej. Członek pierwszej Rady Służby Cywilnej.

dr Jakub Banasiak
— Wiceprezes Zarządu

Historyk i krytyk sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP.
Redaktor naczelny magazynu “SZUM” oraz rocznika naukowego “Miejsce”.
Członek zarządu AICA Polska.
Ostatnio opublikował wywiad-rzekę z Wilhelmem Sasnalem “15 stuleci” (Czarne, 2017).

dr Jakub Dąbrowski
— Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pracuje w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP.
Studiował w Dartington College of Arts w Wielkiej Brytanii (specjalizacja Arts & Cultural Management). Odbył staż w Tate Modern Gallery w Londynie, gdzie pracował nad wystawami Kandinsky’ego oraz Albersa i Moholy-Nagy, a także w Word & Image Department w Victoria & Albert Museum w Londynie.
W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego obronił dysertację doktorską o cenzurze w sztuce polskiej po 1989 r.
Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza sztuki i prawa (bez względu na epokę) oraz historii sztuki po 1945 roku.
Jest laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im Szczęsnego Dettloffa w konkursie na prace naukowe młodych członków SHS za książkę 100% malarstwa. 60 lat Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie.

Rada programowa

prof. ndzw. dr hab. Marta Leśniakowska, prof. PAN i UPJP2
— Przewodnicząca

Wykładowca akademicki. Specjalizuje się w problematyce nowoczesnej sztuki i architektury, ich metodologii i teorii, oraz krytyki artystycznej. Współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się kulturą artystyczną i redakcjami. Autorka szeregu artykułów (m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Modusie”, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Nowych Książkach”, w krajowych i zagranicznych publikacjach zbiorowych, katalogach wystaw), oraz dziesięciu książek (m. in. Polski dwór: wzorce architektoniczne, mit, symbol, wyd. 1: 1992, wyd. 2: 1996; Co to jest architektura?, 1996; Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w jego czasach, 1998; oraz serii Architektura w Warszawie (wyd. od 1998)). Członek Rad Programowych: Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Rady d.s. Kampusu SGH, Fundacji: Profile, Centrum Architektury, Kultury Miejsca, Stowarzyszenia Liber Pro Arte. Mieszka w Warszawie.

prof. Paweł Nowak

Urodzony w 1965 roku. W latach 1985–1990 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1989 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki, gdzie obecnie prowadzi pracownię malarstwa. W 2005–2012 roku był kierownikiem Katedry Malarstwa i Rysunku w ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki. Również od 2005 prowadzi pracownię rysunku w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. W 2013r.uzyskał stopień profesora zwyczajnego.

W 2002 założył Galerię Aspekt w ASP w Warszawie, do 2008 pełnił funkcję kierownika galerii. Jako kurator przygotował około 20 wystaw. W 2009 roku założył Galerie Salon Akademii w ASP w Warszawie. Pomysłodawca Coming Out – Najlepsze dyplomy; jest to doroczna wystawa prezentująca najlepsze dyplomy z wydziałów ASP: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, Wzornictwa, Architektury Wnętrz, Sztuki Mediów i Scenografii, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Współorganizator Akademii otwartej, corocznej wystawy końcoworocznej, pokazującej dorobek studentów.

dr hab. Gabriela Świtek

Kierownik Zakładu Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Department of Art History and Architecture, University of Cambridge (PhD, 1999; MPhil, 1996), Central European University w Pradze (1994), Instytutu Historii Sztuki UW (1992). Kierownik działu dokumentacji sztuki współczesnej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Autorka książek: Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje (2013), Aporie architektury (2012), Writing on Fragments: Philosophy, Architecture, and the Horizons of Modernity (2009). Główny obszar jej zainteresowań to historia i filozofia architektury, metodologia historii sztuki i współczesna kultura wizualna.

dr Łukasz Ronduda

Kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prowadzi Filmotekę Muzeum oraz Nagrodę Filmową PISF i MSN.

Autor książek Strategie subwersywne w sztukach medialnych (Kraków, 2006), Sztuka Polska lat 70. Awangarda (Warszawa, 2009), Warpechowski, Konieczny, Bodzianowski, Uklański. Warpechowski, Dawicki (Warszawa 2011). Autor wielu tekstów krytycznych o sztuce oraz powieści W połowie puste (Lampa i Iskra Boża, 2011, wspólnie z Ł. Gorczycą).

Redaktor publikacji 1,2,3…Awangarda, Film/sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum (Sternberg Press 2007), Polska Nowa Fala. Historia fenomenu, którego nie było (Warszawa 2008), Star City. Future under Communism (Notthingham Contemporary), KwieKulik (Warszawa, Wiedeń 2013).

W latach 2004–2011zrealizował jako kurator wiele cenionych wystaw w Polsce i za granicą, m.in. Entuzjaści z amatorskich klubów filmowych (CSW, Warszawa, 2004, Whitechapell Art Gallery, London 2005), The Workshop of the Film Form (Electronic Arts Intermix, Nowy Jork, 2004), Precz z alfonsami sztuki. Relacje pomiędzy sztuką a punkiem (wspólnie z M. Wolińskim, Warszawska Giełda Papierów Własnościowych, 2006), 1,2,3…Awangarda. Film/sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum (wspólnie z Florianem Zeyfangiem, CSW, Warszawa, 2007, Kunstlerhaus, Stuttgart, 2007, Sala Rekalde, Bilbao 2008), Star City. Future under Communism (Notthingham Contemporary), Black and White (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 2011), Nowa sztuka narodowa (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 2012, z S. Cichockim), Co widać. Polska sztuka dzisiaj (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 2014, z S. Cichockim), Oskar Hansen. Open Form in Architecture, Art and Didactic (MACBA Barcelona, 2014).

Kurator pokazów filmowych Filmy artystek polskich z lat 70. i 80. (Tate Modern, Londyn 2004); Robakowski/Sharits (Anthology Film Archives, Nowy Jork 2005); Analogue: Polish video art form the 70s and 80s (Tate Modern, Londyn, 2006), Polish New Wave, the history of a phenomenon that never existed (wspólnie z Barbarą Piwowarską, Anthology Film Archives, NY 2008, Musee d’Art Contemporain MAMC, Strasburg, 2008; Tate Modern, Londyn, 2009).

Od 2003 prowadził gościnne wykłady w takich szkołach wyższych i uniwersytetach jak Sunny Buffalo, Rochester; Princeton University, Princeton; Columbia University, Nowy Jork; Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Uczył także przez co najmniej jeden semestr w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Stypendysta Trust for Mutual Understanding, CEC Artslink, Goethe Institut oraz Fullbright Scholarschip, Princeton University 2010.

Absolwent Studia Prób Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Scenarzysta i Reżyser (wspólnie z Maciejem Sobieszczańskim) filmu Performer (produkcja Wajda Studio 2014).

Hanna Wróblewska

Ukończyła studia w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W Zachęcie pracuje od 1990 roku, od 2010 na stanowisku dyrektora. Kuratorka licznych wystaw, m.in. Katarzyna Kozyra. Łaźnia Męska (Polski Pawilon na 48. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji, 1999); Panoptykon. Architektura i teatr więzienia (Zachęta 2005); Krzysztof Wodiczko. Pomnikoterapia (Zachęta, 2005); Katarzyna Kozyra. Casting (Zachęta, 2010), Marlene Dumas. Miłość nie ma z tym nic wspólnego (Zachęta, 2012).