„Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” R. 1: 2015

KUP TUTAJ – sklep Magazynu SZUM

Spis treści

R. 1: 2015

3 Od redakcji

7 Waldemar Baraniewski. Nowoczesność, obojętność i zapomnienie. Katarzyna Kobro i Maria Jarema

24 Agata Pietrasik. „Radość nowych konstrukcji” w czasach bezdomności. Twórczość Mariana Bogusza w latach czterdziestych

44 Makary Górzyński. Architektura, nacjonalizm i „reakcyjny modernizm” – głos krytyczny

66 Daniel Muzyczuk. Cześć czarnej sztuce. Twórczość literacka Jacka Krzyszkowskiego

91 Wojciech Włodarczyk. Artysta nowoczesny jako t.w.

110 Piotr Słodkowski. Polskie surrealizmy i ideoza historii sztuki (Streng – „nowocześni” – Żarnower)

126 Karolina Andrzejewska-Batko. Na dziecięcą miarę. Działalność Niny Jankowskiej w dziedzinie projektowania architektury i wzornictwa przemysłowego dla dzieci

157 Andrzej Leśniak. Historia sztuki w starciu z obrazami. Nowe początki i kresy dyscypliny

Format bloku—160 x 216 mm
Objętość—168 stron
Papier—Munken Pure Rough 100 g/m²
Oprawa—miękka
ISSN—2450-1611
Cena—20 zł
Wydawca— Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fundacja Kultura Miejsca

projekt
zespół wespół