Na łamach rocznika ukazują się prace będące wynikiem badań nad współczesną polską sztuką, architekturą i dizajnem. Będziemy zamieszczać teksty prezentujące nowe ujęcia problemów już opracowanych oraz artykuły eksplorujące obszary słabo rozpoznane w dziejach sztuki polskiej. Interesują nas zarówno studia konkretnych przypadków, syntezy, jak i ujęcia interdyscyplinarne.

Naszym zdaniem polska współczesna sztuka, ale też architektura i wzornictwo – pomimo pojawienia się szeregu znakomitych opracowań – wciąż nie zostały dostatecznie przebadane, a znaczna część dotychczasowych rozpoznań wymaga ponownego przemyślenia i przewartościowania. Chcemy, by rocznik stał się miejscem takich historyczno-artystycznych uzupełnień i rewizji. Uważamy, że tak sformułowane cele, chociaż elementarne, wychodzą naprzeciw najważniejszym potrzebom naszej dyscypliny.

REDAKCJA: Jakub Banasiak (red. nacz.), dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Filip Burno, dr Jakub Dąbrowski, dr hab. Andrzej Leśniak, Piotr Słodkowski (sekretarz red.), prof. Wojciech Włodarczyk.

RADA NAUKOWA: prof. Ewa Lajer-Burcharth (Harvard University), prof. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), prof. Michał Paweł Markowski (University of Illinois at Chicago), prof. Sergiusz Michalski (Universität Tübingen), prof. Maria Poprzęcka (Artes Liberales UW).

projekt
zespół wespół