„Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” R. 2: 2016

KUP TUTAJ – sklep Magazynu SZUM

Spis treści

R. 2: 2016

5 Dorota Jarecka Artysta na ruinach. Sztuka polska lat 40. i surrealistyczne konotacje

29 Agnieszka Dulęba „Przy świetle księżyca, na przełaj”. Relacje z ocalenia Jonasza Sterna w kontekście odbudowy polskiego życia artystycznego w drugiej połowie lat 40.

59 Weronika Kobylińska-Bunsch „Fotografia egzystencjalna” Zdzisława Beksińskiego

84 Tomasz Fudala Przestrzenie powojennego humanizmu. Wystawy Czesława Wielhorskiego (1911–1980)

128 Katarzyna Jeżowska Zmagania z ideologią. Pierwsza Polska Wystawa Przemysłu Lekkiego w Moskwie (1949)

147 Grzegorz Piątek Wystawa Warszawa przyszłości (1936). Między pokazem architektury a „jarmarkiem dydaktycznym”

174 Marta Leśniakowska Modulor a sprawa polska. Kanon Le Corbusiera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

201 Alicja Gzowska „Fabryki ruchu”. Z problematyki dworców kolejowych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku

Zwrot wizualny

237 Zofia Krawiec Łukasz Ronduda Kultura rave i sztuka w latach 90. w Polsce

Inedita

244 Waldemar Baraniewski Z ksiąg noworudzkich. Nieznany list Jana Białostockiego do Jerzego Jarnuszkiewicza

Recenzje i omówienia

252 Piotr Juszkiewicz Czy i jak sięgać po puszkę? O wystawie Zaraz po wojnie

Format bloku—160 x 216 mm
Objętość—296 stron
Papier—Munken Pure Rough 100 g/m²
Oprawa—miękka
ISSN—2450-1611
Cena—25 zł
Wydawca— Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fundacja Kultura Miejsca

projekt
zespół wespół