„Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” R. 3: 2017

KUP TUTAJ – sklep Magazynu SZUM

Spis treści

R. 3: 2017

5 Waldemar Baraniewski , Rozprawa z modernizmem

43 Ewa Toniak , Budynek warszawskiego Prudentialu jako afektywna heterotopia – rekonesans

75 Maria Jastrzębska , „Szklany dom” – architektura i znaczenie ideowe II Domu Akademickiego im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Krakowie

101 Julia Kozakiewicz , Konkurs na Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu w Birkenau

133 Piotr Rypson , Madryt 1918. Sztuka i polska racja stanu

163 Magdalena Wróblewska , Dekoracyjne formy. Przedmioty projektu Keilowej na fotografiach Dorysa

176 Luiza Nader , Konceptualne afekty. Dyskurs miłosny Listu z Mediolanu (1972) Zofii Kulik

206 Karolina Majewska-Güde , Obszar zagospodarowany wyobraźnią (1970)Ewy Partum wobec lokalnych infrastruktur sztuki

233 Elżbieta Błotnicka-Mazur , Plener Przestrzeń miasta – Chełm 1978

266 Konrad Schiller , Nowa fala w Zielonej Górze. Biennale Sztuki Nowej 1985–1996. Zarys wydarzeń

298 Filip Pręgowski , „Mit bardziej współczesny”. O dyskursie wokół polskiego malarstwa przedstawieniowego lat dziewięćdziesiątych

320 Wiktoria Kozioł Kosmici, czyli my. Filozofia Nowej Ery jako trop interpretacyjny twórczości Pawła Althamera ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Carla Gustava Junga

356 Inedita

Waldemar Baraniewski ,Dwa świadectwa i dokument. Sprawozdanie komisarzy wystawy Młode pokolenie plastyki polskiej w NRD

371 Zwrot wizualny

Wilhelm Sasnal, Politycy

387 Zwrot wizualny

Krzysztof Pijarski, Sztos

Format bloku—160 × 216 mm
Objętość—424 strony
Papier—Munken Pure 120 g/m²
Oprawa—miękka
ISSN—2450-1611
Cena—35 zł
Wydawca— Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fundacja Kultura Miejsca

projekt
zespół wespół