NIEPODLEGŁOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ. Studia z historii sztuki
— pod redakcją Lecha Karwowskiego, Dariusza Kacprzaka i Szymona Piotra Kubiaka

Niepodległość i nowoczesność, te dwa konglomeraty pojęciowe stały się tematem przewodnim LXVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, która odbyła się 22-23 listopada 2018 roku w Szczecinie. Książka jest owocem tych obrad.

Szczecińska konferencja w swym zamyśle – czytamy we wstępie – miała stać się platformą refleksji nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznego namysłu nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej”.

Tematem wielu artykułów zamieszczonych w tomie stał się styk zainicjowanej przez państwo „repolonizacji” Ziem Odzyskanych (Pomorze, Śląsk) z nurtami modernizacyjnymi, nie tylko w architekturze  czy koncepcjami konserwatorskimi i urbanizacyjnymi.

Do tej szerokiej perspektywy należy też dodać poszukiwanie stylu narodowego, rozmaite koncepcje odbudowy miast po wojennych zniszczeniach oraz refleksja nad „oswajaniem modernizmu” przez władze PRL i szukaniu w nim swojej legitymizacji.

Bogato ilustrowany tom zaopatrzony został w indeks osobowy oraz streszczenia w jęz. ang.

Wśród autorów i autorek znaleźli się najwybitniejsi historycy i historyczki sztuki, m.in. prof. Wojciech Włodarczyk, prof. Piotr Juszkiewicz, prof. Marta Leśniakowska, prof. Jakub Lewicki i inni.

Format bloku—160 × 235 mm
Objętość—320 stron
ISBN—978-83-953155-8-9; 978-83-64986-03-5; 978-83-63367-74-5
Cena—35 zł (w tym 5% VAT)
Wydawca— Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Fundacja Kultura Miejsca, Warszawa-Szczecin 2019

projekt
zespół wespół