KUP TUTAJ – sklep Magazynu SZUM

Oduczyć sztuki. Metoda pedagogiczna Leona Tarasewicza na tle tradycji dydaktycznej Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
— Jakub Banasiak

Książka Jakuba Banasiaka to pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące metody pedagogicznej Leona Tarasewicza. Artysta ten nauczał na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w latach 1996–2009, prowadząc najpierw Pracownię Gościnną, później pracownię dyplomującą.

W 2009 roku odszedł na nowo powstały Wydział Sztuki Mediów, gdzie do dziś prowadzi Pracownię Przestrzeni Malarskiej.

Tarasewicz zrewolucjonizował nauczanie malarstwa, redefiniując wszystkie ćwiczenia uchodzące za fundament dydaktyki tego przedmiotu: studium postaci, martwą naturę i plener. Wychodząc z założenia, że ucząc sztuki w tradycyjnej formule, naucza się jedynie minionych konwencji artystycznych, wypracował metodę „oduczania sztuki”, czyli odzwyczajania studentów od przyjętych powszechnie formuł obrazowania.

W konsekwencji umieścił dydaktykę w kontekście życia artystycznego rozgrywającego się poza Akademią, negując tym samym podstawową zasadę dydaktyki na Wydziale Malarstwa – autonomię (zarówno medium, jak i instytucji).

Książka zawiera drobiazgową rekonstrukcję poszczególnych elementów metody pedagogicznej Tarasewicz, a także jej genezę i skutki zarówno dla Wydziału Malarstwa, jak i jego własnej praktyki dydaktycznej. Oduczyć sztuki nie ucieka jednak do próby krytycznej analizy opisywanego fenomenu – pracując nad książką, autor rozmawiał zarówno ze zwolennikami, jak i krytykami realizowanej przez Tarasewicza metody.

Analizę metody pedagogicznej Tarasewicza poprzedza omówienie tradycji dydaktycznej Wydziału Malarstwa od czasów powojennych do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jak pokazuje autor, był to okres, w którym doktryna kapistowska była utrwalana nie tylko w dydaktyce, ale także w instytucjonalnej strukturze Wydziału.

Prof. Maria Poprzęcka w recenzji książki napisała: „Rozprawa Jakuba Banasiaka w swojej głębokiej warstwie jest namysłem nad podstawowym problemem nauczania akademickiego: jak uczyć sztuki i po co? Jako taka, powinna stać się ważną i wartościową lekturą dla artystów-dydaktyków, studentów szkół artystycznych, historyków i krytyków sztuki, wreszcie wszystkich zainteresowanych życiem artystycznym”.

Książka zawiera kilkadziesiąt niepublikowanych, kolorowych ilustracji, indeks nazwisk oraz obszerną bibliografię.

 Jakub Banasiak (ur. 1980), historyk i krytyk sztuki, asystent w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor licznych recenzji, esejów i wywiadów. Ostatnio opublikował książki Rewolucjoniści są zmęczeni (2009) oraz Zmęczeni rzeczywistością (2009).

Spis treści

7 Wstęp

Część I

Sztuka przez wielkie S. Dydaktyka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

w świetle doktryny kapistów 1946–1996

61 Długie lata czterdzieste

80 Nowoczesność u bram. Dydaktyka na Wydziale Malarstwa w latach 1968–1980

108 Lata osiemdziesiąte. Stracona dekada

131 Lata dziewięćdziesiąte. Kłopotliwi studenci, kłopotliwa sztuka

Część II

Dydaktyka Leona Tarasewicza na Wydziale Malarstwa. Przekroczyć tradycję

143 Pracownia Gościnna. Bardzo krótka historia

160 Po drugiej stronie płótna. „Sytuacja” w pracowni Leona Tarasewicza

229 Martwa natura i studium postaci. Ćwiczenia

249 Plener w rozszerzonym polu

293 „Napięcia”. Modernizacyjne próby Leona Tarasewicza

Część III

Dydaktyka Leona Tarasewicza na Wydziale Sztuki Mediów. Opracować nowy model

338 Program Pracowni Przestrzeni Malarskiej

353 Zakończenie

375 Ilustracje

452 Aneks: absolwenci

455 Bibliografia

479 Indeks

492 Podziękowania

Format bloku—160 x 235 mm
Objętość—496 stron
Papier—Panta Attica 70 g/m²
Oprawa—miękka
ISBN—978-83-64986-20-8, 978-83-65455-05-5
Cena—39 zł (w tym 5% VAT)
Wydawca— Fundacja Kultura Miejsca, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

projekt
zespół wespół