Katedra Historii Sztuki Polskiej Najnowszej Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP, przy współpracy z Fundacją Kultura Miejsca, organizuje w dniach 6-8 lutego 2014 roku konferencję pod tytułem

Przedwstępne założenia w badaniach nad polską sztuką najnowszą

Po zeszłorocznej Sesji SHS poświęconej polskiej sztuce ostatnich dekad (Współczesność – historia nieznana) i dyskusji jakie wywołała, uznaliśmy, że należałoby zorganizować spotkanie, na którym przedyskutowalibyśmy przyjmowane milcząco przez historyków sztuki założenia naszych postępowań badawczych dotyczących polskiej sztuki najnowszej. Dotyczą one nie tylko ram chronologicznych, wyboru dzieł, selekcji źródeł, koncepcji dzieła ale także perspektyw historiozoficznych i ideologicznych, w których sytuujemy nasze ujęcia. Wydaje się, że taka refleksja jest w obecnie niezwykle potrzebna.

Materiały spotkania zostaną wydane w osobnej publikacji nakładem Fundacji Kultura Miejsca. FKM odpowiada również za oprawę wizualną konferencji.

Program

6 lutego (piątek)

OTWARCIE KONFERENCJI

15:00 – 15:30

Wojciech Włodarczyk, Dlaczego sztuka?

DZIEDZICTWA NOWOCZESNOŚCI

15:30 – 16:00

Piotr Słodkowski, Przedwstępne założenia w badaniach nad sztuką polską w kontekście pojedynczego artysty. Przypadek Marka Włodarskiego – konstatacje i kontrpropozycje

16:00 – 16:30

Waldemar Baraniewski, Diagram Alfreda Barra. Rekonstrukcja założeń

16:30 – 17:00

Piotr Juszkiewicz, Współcześni – nowocześni

17:00 – 17:30

Adam Mazur, Wszystko jest fotografią, nie wszystko jest sztuką. Tadeusz Rolke jako figura nie/obecności fotografii w polu sztuki drugiej połowy XX i początku XXI-wieku

17:30 – 18:00 – pytania i dyskusja

7 lutego (piątek):

OBLICZA TRANSFORMACJI

10:30 – 11:00

Jakub Banasiak, Zasada bierności. Polityka kulturalna ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego 1981–1989

11:00 – 11:30

Magda Szcześniak, Sztuka bez klasy? O nieobecności narracji klasowych w polskiej sztuce lat 90.

11:30 – 12:00 – pytania i dyskusja

KONSTRUOWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI

12:00 – 12:30

Piotr Bernatowicz, Sztuka krytyczna i edukacja. Rozwijanie krytycznego myślenia czy pranie mózgu?

12:30 – 13:00

Jakub Dąbrowski, Sztuka ponad wszystko – przedzałożenia w polskim dyskursie krytyczno-artystycznym o wolności wypowiedzi artystycznej

13:00 – 13:30 – pytania i dyskusja

13:30 – obiad

15:00 – 15:30

Ewelina Jarosz i Izabela Kowalczyk, O potrzebie rozszczelniania historii sztuki w kontekście sztuki współczesnej

15:30 – 16:00

Andrzej Szczerski, Sztuka według teorii

16:00 – 16:30

Marta Leśniakowska, Nuda w galerii, czyli czego nie widać

16:30 – 17:00

Gabriela Świtek, „Zwrot przestrzenny” i przestrzeń architektoniczna w polskiej sztuce współczesnej

17:00 – 18:00 – pytania i dyskusja

8 lutego (sobota)

9:00 – śniadanie

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

10:30 – 11:00

Andrzej Leśniak, Sztuka współczesna w Polsce. Między bezwarunkową akceptacją i bezbrzeżną krytyką

11:00 – 13:00 – pytania i dyskusja, podsumowanie konferencji

projekt
zespół wespół