KUP TUTAJ – sklep Magazynu SZUM

Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki najnowszej. I Seminarium Dłużewskie
— pod redakcją Jakuba Banasiaka

Książka obejmuje teksty dotyczące założeń przedwstępnych w badaniu polskiej sztuki najnowszej. Tytułowe założenia przedwstępne dotyczą rozmaitych uwarunkowań, które zostały tak mocno zinternalizowane przez historyków sztuki, że umykają ich uwadze, ale jednocześnie silnie wpływają na przyjęte pozycje badawcze. Innymi słowy, założenia przedwstępne mogą dotyczyć przekonań ideologicznych, szkół metodologicznych, perspektyw związanych z geografią artystyczną i cezurami przeniesionymi z porządku politycznego czy w końcu tzw. ogólnych przekonań, które wszelako zawsze wiążą się z konkretną aksjologią. Książka próbuje tropić te uwarunkowania, stawiając pytanie o ewentualną możliwość ich przepracowania.

Spis treści

5 Wstęp

Dziedzictwa nowoczesności

10 Wojciech Włodarczyk. Sztuka?

33 Piotr Słodkowski. W Stronę Studium Przypadku: Barykady Marka Włodarskiego

59 Waldemar Baraniewski. Diagram Alfreda Barra. Rekonstrukcja założeń

71 Piotr Juszkiewicz. Granica współczesności

89 Adam Mazur. Wszystko jest fotografią, nie wszystko jest sztuką. Tadeusz Rolke jako figura nie/obecności fotografii w polu sztuki drugiej połowy XX i początku XXI wieku

Konstruowanie współczesności

112 Magda Szcześniak. Sztuka bez klasy? Uwagi o badaniu polskiej sztuki czasów transformacji

140 Jakub Dąbrowski. Sztuka ponad wszystko – przedzałożenia w polskim dyskursie artystycznym o wolności wypowiedzi w sztuce

169 Ewelina Jarosz, Izabela Kowalczyk. O potrzebie rozszczelniania historii sztuki w kontekście sztuki współczesnej

191 Andrzej Szczerski. Sztuka według teorii

208 Marta Leśniakowska. Czego nie widać

220 Gabriela Świtek. „Zwrot przestrzenny” i przestrzeń architektoniczna w polskiej sztuce współczesnej

235 Andrzej Leśniak. Sztuka współczesna w Polsce. Między bezwarunkową akceptacją i bezbrzeżną krytyką

244 Indeks

Format bloku—160 x 235 mm
Objętość—256 stron
Papier—Panta Attica 70 g/m²
Oprawa—miękka
ISBN—978-83-64986-16-1
Cena—22 zł (w tym 5% VAT)

projekt
zespół wespół