Statut

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

magazynszum.pl

miejsce.asp.waw.pl

Magazyn „Szum” nr 39

Magazyn „Szum” nr 38

Magazyn „Szum” nr 37

Magazyn „Szum” nr 36

Magazyn „Szum” nr 35

Grafika polska w CBWA 1956–1971

Magazyn „Szum” nr 34

Magazyn „Szum” nr 33

Magazyn „Szum” nr 32

NIEPODLEGŁOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ. Studia z historii sztuki

Magazyn „Szum” nr 31

Magazyn „Szum” nr 30

Magazyn „Szum” nr 29

Magazyn „Szum” nr 28

Magazyn „Szum” nr    27

Magazyn „Szum” nr  26

Magazyn „Szum” nr 25

Magazyn „Szum” nr 24

Magazyn „Szum” nr 23

Magazyn „Szum” nr 22

Magazyn „Szum” nr 21

Magazyn „SZUM” nr 20

Magazyn „SZUM” nr 19

„Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” R. 3: 2017

Magazyn „SZUM” nr 18

Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem. Architektura, moda i projektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce

Magazyn „SZUM” nr 17

Magazyn „SZUM” nr 16

Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954 (tom 3)

Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954 (tom 2)

Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954 (tom 1)

Magazyn „SZUM” nr 15

„Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” R. 2: 2016

Magazyn „SZUM” nr 14

Magazyn „SZUM” nr 13

Spektakl i modernizacja. Miasta włoskie w okresie faszyzmu 1922-1945

Oduczyć sztuki. Metoda pedagogiczna Leona Tarasewicza na tle tradycji dydaktycznej Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Magazyn „SZUM” nr 12

Magazyn „SZUM” nr 11

Magazyn „SZUM” nr 10

Magazyn „SZUM” nr 9

Magazyn „SZUM” nr 8

Magazyn „SZUM” nr 7

Magazyn „SZUM” nr 6

„Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” R. 1: 2015

Magazyn „SZUM” nr 5

Magazyn „SZUM” nr 4

Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki najnowszej. I Seminarium Dłużewskie

Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka (tom 2)

Żywe architektury. Analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku

Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne (tom 1)

Magazyn „SZUM” nr 3

1. Konferencja Dłużewska. Przedwstępne założenia w badaniach nad polską sztuką najnowszą

Magazyn „SZUM” nr 2

Magazyn „SZUM” nr 1
projekt
zespół wespół